คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สุรินทร์ จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์