คณะกรรมการหมู่บ้าน

Previous
Next
ประจำปี พ.ศ.

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ 

โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔  ได้แก่


กำแพงเพชร
 • บ้านคลองแตงโม หมู่ที่ 20
  ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
เชียงใหม่
 • บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7
  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
 • บ้านหนองครก หมู่ที่ 10
  ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
เชียงราย
 • บ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
  ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
 • บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6
  ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
ตาก
 • บ้านซอระแตะ หมู่ที่ 4
  ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
นครสวรรค์
 • บ้านวัด หมู่ที่ 7
  ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
น่าน
 • บ้านม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 3
  ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
พะเยา
 • บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13
  ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
พิจิตร
 • บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2
  ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
พิษณุโลก
 • บ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 3
  ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
เพชรบูรณ์
 • บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13
  ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
แพร่
 • บ้านปง หมู่ที่ 3
  ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
แม่ฮ่องสอน
 • บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1
  ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
ลำปาง
 • บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่ 4
  ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
ลำพูน
 • บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4
  ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
สุโขทัย
 • บ้านกลางดง หมู่ที่ 2
  ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อุตรดิตถ์
 • บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5
  ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
อุทัยธานี
 • บ้านทุ่งโพ หมู่ที่ 8
  ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
กาฬสินธุ์
 • บ้านคำคา  หมู่ที่ 3 
  ตำบลโนนศิลา  อำเภอสหัสขันธ์
 • บ้านโคกสำราญ  หมู่ที่ 2
    ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ
ขอนแก่น
 • บ้านสระกุด  หมู่ที่ 2 
  ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง
 • บ้านละว้า  หมู่ที่ 10 
  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่
ชัยภูมิ
 • บ้านช่อระกา  หมู่ที่ 18 
  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ
 • บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 4 
  ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
นครพนม
 • บ้านโนนพัฒนา  หมู่ที่ 13 
  ตำบลเรณูใต้  อำเภอเรณูนคร
นครราชสีมา
 • บ้านหนองโสน  หมู่ที่ 8 
  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย
 • บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2 
  ตำบลหนองหว้า  อำเภอบัวลาย
บึงกาฬ
 • บ้านดอนเสียดเหนือ  หมู่ที่ 11 
  ตำบลบ้านต้อง  อำเภอเซกา
บุรีรัมย์
 • บ้านหนองไทร  หมู่ที่ 1 
  ตำบลหนองไทร  อำเภอนางรอง
 • บ้านท่าม่วงใหม่  หมู่ที่ 11 
  ตำบลท่าม่วง  อำเภอสตึก
มหาสารคาม
 • บ้านไชยทอง  หมู่ที่ 23
  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม
มุกดาหาร
 • บ้านวังนอง  หมู่ที่ 6  
  ตำบลโนนยาง  อำเภอหนองสูง
ยโสธร
 • บ้านยางน้อย  หมู่ที่ 3  
  ตำบลบึงแก  อำเภอมหาชนะชัย 
ร้อยเอ็ด
 • บ้านบะตากา  หมู่ที่ 6 
  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง
 • บ้านฮ่องแฮ่  หมู่ที่ 4 
  ตำบลโนนสวรรค์  อำเภอปทุมรัตต์
เลย
 • บ้านห้วยป่าน  หมู่ที่ 9 
  ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ
ศรีสะเกษ
 • บ้านโพนใหญ่  หมู่ที่ 11 
  ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์
 • บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 16 
  ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์
สกลนคร
 • บ้านห้วยหีบเหนือ  หมู่ที่ 11 
  ตำบลตองโขบ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 • บ้านยางชุม  หมู่ที่ 3 
  ตำบลโพนสูง  อำเภอสว่างแดนดิน
สุรินทร์
 • บ้านบัว  หมู่ที่ 4 
  ตำบลลุ่มระวี   อำเภอจอมพระ
 • บ้านกระทม  หมู่ที่ 8 
  ตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์
หนองคาย
 • บ้านสีกายเหนือ  หมู่ที่ 6 
  ตำบลสีกาย  อำเภอเมืองหนองคาย
หนองบัวลำภู
 • บ้านท่าอุทัยเหนือ  หมู่ที่ 12 
  ตำบลอุทัยสวรรค์  อำเภอนากลาง
อำนาจเจริญ
 • บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 9 
  ตำบลไร่ขี  อำเภอลืออำนาจ
อุดรธานี
 • บ้านหนองดินจี่  หมู่ที่ 12 
  ตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาน
 • บ้านแสงบูรพา  หมู่ที่ 11 
  ตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ
อุบลราชธานี
 • บ้านบัวงาม  หมู่ที่ 14 
  ตำบลบัวงาม  อำเภอเดชอุดม
 • บ้านนาเลิน  หมู่ที่ 1 
  ตำบลนาเลิน  อำเภอศรีเมืองใหม่
กาญจนบุรี
 • บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 17 
  ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ
จันทบุรี
 • บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 9 
  ตำบลกระแจะ  อำเภอนายายอาม
ฉะเชิงเทรา
 • บ้านไทยพิพัฒน์  หมู่ที่ 8 
  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
 • บ้านเขาตะแบก  หมู่ที่ 4 
  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา
ชัยนาท
 • บ้านสามง่าม  หมู่ที่ 7 
  ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  อำเภอหันคา
ตราด
 • บ้านหมื่นด่าน  หมู่ที่ 8 
  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่
นครนายก
 • บ้านบุ่งเข้  หมู่ที่ 8 
  ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี
นครปฐม
 • บ้านใต้วัด  หมู่ที่ 6 
  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน
นนทบุรี
 • บ้านสุเหร่ากลาง  หมู่ที่ 4 
  ตำบลบางบัวทอง  อำเภอบางบัวทอง
ปทุมธานี
 • บ้านคลองบางเตย  หมู่ที่ 5 
  ตำบลคูขวาง  อำเภอลาดหลุมแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
 • บ้านหนองตาเย็นใต้  หมู่ที่ 12  
  ตำบลหนองตาแต้ม  อำเภอปราณบุรี
ปราจีนบุรี
 • บ้านไผ่ดำ  หมู่ที่ 6 
  ตำบลบางยาง  อำเภอบ้านสร้าง
พระนครศรีอยุธยา
 • บ้านหน้าไม้  หมู่ที่ 3  
  ตำบลหน้าไม้  อำเภอบางไทร
 • บ้านขนอนหลวง  หมู่ที่ 2  
  ตำบลขนอนหลวง  อำเภอบางปะอิน
เพชรบุรี
 • บ้านกลางพัฒนา  หมู่ที่ 4  
  ตำบลท่าแร้งออก  อำเภอบ้านแหลม
ระยอง
 • บ้านหนองละลอก  หมู่ที่ 3 
  ตำบลหนองละลอก  อำเภอบ้านค่าย
ราชบุรี
 • บ้านสระน้อย  หมู่ที่ 5  
  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม
ลพบุรี
 • บ้านสหพันธ์อ่างทอง  หมู่ที่ 8  
  ตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม
สมุทรปราการ
 • บ้านคลองหลวง 2  หมู่ที่ 6  
  ตำบลท้ายบ้านใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
 • บ้านคลองสำโรง  หมู่ที่ 4  
  ตำบลจอมปลวก  อำเภอบางคนที
สมุทรสาคร
 • บ้านสหกรณ์  หมู่ที่ 8  
  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สระบุรี
 • บ้านโปร่งตะแบก  หมู่ที่ 8  
  ตำบลพุคำจาน  อำเภอพระพุทธบาท
สระแก้ว
 • บ้านตะลุมพุก  หมู่ที่ 2  
  ตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา
สิงห์บุรี
 • บ้านหนองโขลง  หมู่ที่ 1  
  ตำบลบ้านจ่า  อำเภอบางระจัน
สุพรรณบุรี
 • บ้านสระ  หมู่ที่ 2  
  ตำบลบ้านสระ  อำเภอสามชุก
อ่างทอง
 • บ้านตลาดใหม่  หมู่ที่ 2  
  ตำบลตลาดใหม่  อำเภอวิเศษชัยชาญ
กระบี่
 • บ้านบางเหรียง  หมู่ที่ 3 
  ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม
ชุมพร
 • บ้านใหม่สมบูรณ์  หมู่ที่ 2 
  ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ
ตรัง
 • บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่ 12 
  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ
นครศรีธรรมราช
 • บ้านเขาแก้ว  หมู่ที่ 2 
  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอลานสกา
 • บ้านคลองวัง  หมู่ที่ 8 
  ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม
นราธิวาส
 • บ้านสันติ หมู่ที่ 7 
  ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน
ปัตตานี
 • บ้านป่าศรี  หมู่ที่ 3 
  ตำบลตะโละ  อำเภอยะหริ่ง
พังงา
 • บ้านโตนดินใน  หมู่ที่ 9 
   
  ตำบลถ้ำ  อำเภอตะกั่วทุ่ง
พัทลุง
 • บ้านห้วยครก  หมู่ที่ 4 
  ตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต
ภูเก็ต
 • บ้านนากก  หมู่ที่ 5 
  ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต
ยะลา
 • บ้านคลองน้ำใส  หมู่ที่ 2 
  ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง
ระนอง
 • บ้านหมอลำ  หมู่ที่ 3 
  ตำบลในวงเหนือ  อำเภอละอุ่น
สงขลา
 • บ้านห้วยขัน  หมู่ที่ 4 
  ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา
 • บ้านปลายรำ  หมู่ที่ 11 
  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี
สตูล
 • บ้านนาโต๊ะขุน  หมู่ที่ 6 
  ตำบลแป-ระ  อำเภอท่าแพ
สุราษฎร์ธานี
 • บ้านท่าม่วง  หมู่ที่ 3  
  ตำบลบางมะเดื่อ  อำเภอพุนพิน
 • บ้านเวียง  หมู่ที่ 7 
  ตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ