คณะกรรมการหมู่บ้าน

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลร่วมงาน 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ การอ่านสารผู้บังคับบัญชา เนื่องในวัน กม. ประกอบด้วย สารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง การจัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละตำบล/หมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน 

ที่มา : สวท.อุบลราชธานี