คณะกรรมการหมู่บ้าน

1968

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตา� ...

จ.สมุทรสงครามฯ มอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ บ้านคลอง� ...

จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธา ...

จ.อุดรฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ให้แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโ ...

จ.อ่างทอง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจั� ...

หนองคาย จัดงานมอบรางวัลฯ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมประจักษ์​ศิลปคม​ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย   ...

จ.สุรินทร์ จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ� ...

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุ ...

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 5 โดย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิง� ...

จ.สระบุรี ดำเนินการมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพระพุทธบา ...

จ.สระแก้ว จัดงานมอบรางวัล ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยนายปริญ� ...

จ.สมุทรปราการ จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใ� ...

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายเอกรัฐ ห ...

จ.สกลนคร จัดงานมอบรางวัลฯ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น 4 จัดงานมอบรางวัลฯ ให้กับหมู่บ้านในจังหวัด โดยมีประธานในพิธี คือ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 270 คน ...

9 มีนาฯ จ.ศรีสะเกษจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย แก่บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 9 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 อ่านสารวัน กม.และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวันคณะกรรมการห� ...

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โ� ...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ.ลำปาง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการมอบรางวัลดังกล่าว   ...

จ.ราชบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ก� ...

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวั ...

จังหวัดยโสธร จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดยโสธรได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องปประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 หลังใ ...

แม่ฮ่องสอน มอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9:30 น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครอง ให้ กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี การมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดิน� ...

จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา

จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการประกวด หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โด� ...

จ.แพร่ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการจัดงานวัน กม. ในส่วนของอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมในพิธี ในพื้นที่ช่วงวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยมีการอ่านสารวัน กม. จัดนิทรรศการวัน กม. , มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด,ชนะเลิศระดับอำเภอ รองชนะเลิศระดับอำเภอ และช� ...

เพชรบูรณ์ มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด ซึ่งหมู่บ้านท� ...

จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ...

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก มอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เ� ...

ปัตตานี มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี xy99ko ...

นครศรีธรรมราช มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ...

28 มีนาคม จ.นครปฐม มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านวัดใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ...

30 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ...

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในวัน� ...

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ...

พะเยา มอบรางวัลโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และ บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ตามโครงการก� ...

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนาย� ...

จังหวัดพังงา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด� ...

ปราจีนฯ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 2 - 9 มีนาคม จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ดังนี้ 1.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านไผ่ดำ ม.6 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ณ ห ...

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พัทลุงมอบโล่รางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง โดยมีกิจกรรมอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้ ...

ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1. การอ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการปกครอง 2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2565 3. การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่ ...

บึงกาฬ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้มอบรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่หมู่บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และมอบประกาศเกียรติคุ ...

จ.น่าน จัดงานมอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2565

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศากลางจังหวัดน่าน โดยอ่านสารของนายกรัฐมนตรี ร ...

นราธิวาส จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี, สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลั� ...

นครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม ...

25 ก.พ. โคราชมอบรางวัล แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอน 21 นครราชสีมาโดยนายวิเชียร จั� ...

จ.นครนายก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย และอ่านสาร วันกม. เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรร� ...

จ.ตาก จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1. การอ่านสาร นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิ� ...

9 มีนาคม จ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ...

จ.ชุมพร จัดงานมอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเ� ...

9 มีนาฯ จ.ชัยนาท มอบรางวัล โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดิศร​ เกิดโต นายอำเภอหันคา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม � ...

จันทบุรี มอบรางวัล ‘แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง’ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุึรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกี่ยรติคุณ่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดีทอง ประจำปี 2565 ในวีนประชุมประจำเดือนหัวหน้า� ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็� ...

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ (9 มี.ค. 65 เวลา 08.30 น.) นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. มอบหมายให้ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นอ.พุนพิน เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบ ...

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) � ...

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) � ...

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู ...

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (ก� ...

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (� ...

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) � ...

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (� ...

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) � ...

จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่หมู่บ้านดีเด่นระดับภาค และ รับมอบโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้(9 มี.ค.64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ อัญเชิญถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานเพื่อให้ผู้แทนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทา ...

จ.พังงา บ้านนากลาง หมู่ 9 อ.ตะกั่วทุ่ง ชนะเลิศหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานไว้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศระดับภาคเข้ารับพ ...

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมอบโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564

วันนี้ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่ ...

จังหวัดสุรินทร์มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) " ประจำปี 2564 โดยบ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัล� ...

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 จังหวัดจังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสม ...