คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่นายดลล๊ะ โดงกูล ประธานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล