คณะกรรมการหมู่บ้าน

9 มีนาฯ จ.ศรีสะเกษจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน