คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สมุทรสงครามฯ มอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ บ้านคลองสำโรงหมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนที ณ หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ปลัดจังหวัดได้ประดับอินธนูให้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกใหม่ อีกด้วย