คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สมุทรปราการ จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

sm