คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.ราชบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับหมู่บ้านที่ได้การคัดเลือก จำนวน 10 หมู่บ้าน พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี