คณะกรรมการหมู่บ้าน

พะเยา มอบรางวัลโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และ บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2564 ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา