คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปัตตานี มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

xy99ko