คณะกรรมการหมู่บ้าน

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พัทลุงมอบโล่รางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง โดยมีกิจกรรมอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ บ้านห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 บ้านตำนานใหญ่ ม.11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง
  • รางวัลชมเชย บ้านทุ่งแซะ ม.5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 บ้านโหนดหมู่ ม.9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน