คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.แพร่ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการจัดงานวัน กม. ในส่วนของอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมในพิธี ในพื้นที่ช่วงวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยมีการอ่านสารวัน กม. จัดนิทรรศการวัน กม. , มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด,ชนะเลิศระดับอำเภอ รองชนะเลิศระดับอำเภอ และชนะเลิศระดับตำบล , ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน , จิตอาสา กม. , บำเพ็ญประโยชน์ , จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด