คณะกรรมการหมู่บ้าน

25 ก.พ. โคราชมอบรางวัล แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอน 21 นครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ
1.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
2.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย