คณะกรรมการหมู่บ้าน

28 มีนาคม จ.นครปฐม มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านวัดใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม