คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.น่าน จัดงานมอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2565

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศากลางจังหวัดน่าน โดยอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศระดับอำเภอ มีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลทุกอำเภอเข้ารับรางวัล และบรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน