คณะกรรมการหมู่บ้าน

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ.ลำปาง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการมอบรางวัลดังกล่าว