คณะกรรมการหมู่บ้าน

30 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น