คณะกรรมการหมู่บ้าน

บึงกาฬ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้มอบรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่หมู่บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และมอบประกาศเกียรติคุณ ของอธิบดีกรมการปกครองให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเซกา