คณะกรรมการหมู่บ้าน

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ นายพิริยะ ฉันทดิลก

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร นายพิริยะ ฉันทดิลก

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมอ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปิติพัฒน์ นวลเปียน รักษาราชการแทน นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว  ประจำเดือนมีนาคม  2564  โดยประธานได้อ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564 และประดับเครื่องหมายอินธนูและมอบหนังสือสำคัญให้แก่นายอดิศักดิ์ ทิพย์กล่อม กำนันตำบลหนองบ่อ และนายถาวร ทักษ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลร่วมงาน  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ การอ่านสารผู้บังคับบัญชา เนื่องในวัน กม. ประกอบด้วย สารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 จังหวัดจังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564

จังหวัดสุรินทร์มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมอบโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564

วันนี้ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา พัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการแบ่งเบาภาระงานของทางราชการ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จังหวัดนราธิวาส ในฐานะราชการส่วนภูมิภาค รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

จ.พังงา บ้านนากลาง หมู่ 9 อ.ตะกั่วทุ่ง ชนะเลิศหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานไว้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศระดับภาคเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์