วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บ้านหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บ้านขนอนหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน

จ.สมุทรสงครามฯ มอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ บ้านคลองสำโรงหมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนที ณ หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ปลัดจังหวัดได้ประดับอินธนูให้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกใหม่ อีกด้วย

จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่ -บ้านทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ -บ้านห้างนา หมู่ 1 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จ.อุดรฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ให้แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน 2) บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ 2) […]

จ.อ่างทอง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างเป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธ์ทอง อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 ได้แก่ – จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 […]

หนองคาย จัดงานมอบรางวัลฯ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมประจักษ์​ศิลปคม​ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  

จ.สุรินทร์ จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 5 โดย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จ.สระบุรี ดำเนินการมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี