คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่
-บ้านทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-บ้านห้างนา หมู่ 1 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2