คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ (9 มี.ค. 65 เวลา 08.30 น.) นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. มอบหมายให้ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นอ.พุนพิน เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี