คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สระบุรี ดำเนินการมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี