คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สกลนคร จัดงานมอบรางวัลฯ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น 4 จัดงานมอบรางวัลฯ ให้กับหมู่บ้านในจังหวัด โดยมีประธานในพิธี คือ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 270 คน