คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดพังงา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา