คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา

จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการประกวด หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1) บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ ประกาศเกียรติคุณ
(1) บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(2) บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอำเภอ ประกาศเกียรติคุณ
(1) บ้านแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(2) บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต