คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.นครนายก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย และอ่านสาร วันกม. เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังใหม่) จังหวัดนครนายก
ซึ่งจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว ในระดับจังหวัด หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านตลาดดงยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอ บ้านนา รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก