คณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี