คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ