คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยนายธัชกร หัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายปิยะ ปิจนำปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ
1.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2.บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์